Monvarba kampanjo por Esperanto-biblioteko en Afriko

9 Julio 2011

La fondaĵo “Esperanto en Evoluo” lanĉis rimarkindan kampanjon por kolekti ok mil eŭrojn favore al konstruado de biblioteko en la setlejo Rumonge, Burundo, sur la lago Tanganjiko. Oni inventis metodon de ‘valorcertigilo’ por helpi finance la junajn esperantistojn en Burundo. Tiu subskribita papero simbolas la pruntedonon de monsumo de minimume 50 eŭroj. La sumo restos dum minimume tri jaroj en la fonduso por konstruigi la bibliotekon. Post tiu periodo la pruntedoninto rajtas repostuli sian monon.

La nacia asocio de Burundo ANEB estis tre aktiva kaj sukcesplena dum la lastaj jaroj. En aŭgusto 2008 ses instruistoj iris al foraj regionoj de la lando por unusemajna seminarieto, je kiu preskaŭ 100 personoj lernis Esperanton. En 2009 venis instrui Johan Derks kaj Svetlana Milanovic el Nederlando. En tiu jaro la nombro de kluboj kreskis al 37. En julio 2010 okazis la dua nacia kongreso; okazis en aŭgusto sukcesa seminario en la provinco Bubanza kun partopreno de esperantistoj el Ugando kaj Kenjo.

Lastjare la instrusekcio organizis kursojn kaj renkontiĝojn en diversaj regionoj de Burundo. La junulara sekcio estis akceptita de ILEI dum la Krakova konferenco. Ankaŭ ekzistas sporta sekcio, kun piedpilka teamo, kiu partoprenas en loka turniro. Stariĝis ankaŭ skolta sekcio.

En novembro 2010 ANEB aĉetis terenon de 425 kvadratmetroj kie ĝi konstruos la bibliotekon.

En pasinta aprilo venis Mireille Grosjean el Svisujo. Ŝi instruis dum kvin tagoj kaj ekzamenis 14 partoprenantojn, el kiuj 12 sukcesis laŭ la meza nivelo kaj 17 laŭ la elementa nivelo kun 13 sukcesintoj.

Esperanta biblioteko estas esenca por la junaj esperantistoj, ĉar imagu ke se jam ili trovis monon aŭ afablan eŭropanon por ekhavi lernolibron, tiu estos baldaŭ ĉifonita pro eluzado tra multaj fingroj kaj pro manko de ŝrankoj en iliaj domoj. Kutime eĉ ne estas litkadroj en ilia domo, tiom malriĉaj ili estas. En la Esperanto-centro povos esti gardataj Esperanto-libroj kiel komuna posedaĵo, estos komputilo kun ret-aliro kaj la lokaj esperantistoj povos renkontiĝi.

“Esperanto en Evoluo” havas propran retejon (http://esp-evoluo.tk) kaj konton ĉe UEA kun la kodo eeer-u. Simple ĝiru la deziratan sumon al unu el la kontoj de UEA (ekzemple 378964 ĉe ING-bank, IBAN: NL72INGB0000378964, BIC: INGB NL2A) kun mencio de la kodo eeer-u, ‘valorcertigilo’ kaj via adreso.

La estraranoj de “Esperanto en Evoluo” esperas povi subskribi multajn valorcertigilojn en Kopenhago.

Verkis Johan Derks

Advertisements

Debutas novaj E-filmetoj

9 Julio 2011

FORT COLLINS, KOLORADIO, USONO

Post jarlonga studado kaj laborego, Simono KEITH sukcesis diplomiĝi pri klasika animacio ĉe la vankuvera filma stud-ejo (Vancouver Film School)
en Brita Kolumbio, Kanado. Post intensa eduko pri la principoj kaj
fundamentoj de animacio, li dediĉis pli ol kvar monatojn al kreado de
filmo tradicie desegnita sur papero. La rezulto estas Ĉapeloj, la unua
animacia filmo en Esperanto. Li tuj poste kreis plian filmon, Neĝuloj, en
nur kelkaj semajnoj uzante komputilajn ilojn.

Ambaŭ filmoj debutis ĉe lia diplomiĝa ceremonio, la 17-an de decembro, 2010. Proksimume dek esperantistoj venis por spekti. La 10-an de
februaro, Ĉapeloj gajnis premion en loka filmkonkurso en Fort
Collins.

Pliaj informoj aperis inter la paĝoj de Kontakto, numero 241
(2011:1).  Tie eblas legi detalan intervjuon kun Simono, lukse ilustritan
per skizoj, bildoj, kaj fotoj.

Por spekti ambaŭ filmojn rete, bonvolu viziti la blogon de Simono:

http://cxapeloj.blogspot.com <- kun ikso!

Verkis Simono Keith